Title: Model řízení zpracování zakázek v neopakované výrobě
Other Titles: Model of order processing control in non-repetitive production systems
Authors: Behún, Martin
Advisor: Kleinová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15232
Keywords: neopakovaná výroba;zakázková výroba;řízení výroby;řízení dle priorit;počítačová simulace
Keywords in different language: non-repetitive production;custom production;production control;priority control;computer simulation
Abstract: Disertační práce se zabývá řízením zpracování zakázek v neopakované zakázkové výrobě v malých podnicích. Představuje nově navržený model, podle kterého je možno řídit pořadí uvolňování čekajících zakázek k opracování na pracovištích bez nutnosti tvorby optimalizovaného výrobního plánu. Je zohledňována nízká kvalita vstupních dat, časté odchylky skutečné výroby oproti plánu i možnost slučování zakázek dle jejich technologické podobnosti. Cílem modelu je dosáhnout minimalizace termínových odchylek a zkrácení průběžných dob výroby. K ověření navrženého modelu byl použit simulační software Plant Simulation.
Abstract in different language: This thesis deals with job processing control in non-repetitive productions within a range of small companies. It introduces a new model to control the release of waiting jobs for manufacturing on a particular workstation when production delays and technological similarity is taken into account. The objective is to minimize the deadline deviations and shorten production lead times. Plant Simulation software was used to verify the model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACE-Behun.pdfPlný text práce8,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitelky Behun.pdfPosudek vedoucího práce694,6 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Behun.pdfPosudek oponenta práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Behun.pdfPrůběh obhajoby práce765,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.