Title: Modelování a odhad regulace glykolýzy v bakteriálních kmenech Escherichia coli
Other Titles: Modeling and Estimation of Glycolysis Regulation in Escherichia coli
Authors: Řežábková, Veronika
Advisor: Georgiev, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15241
Keywords: glykolýza;regulace;enzymy;matematický model;metabolické dráhy;optimalizace
Keywords in different language: glycolysis;regulation;enzymes;mathematical model;metabolic pathways;optimalization
Abstract: Glykolýza je důležitou součástí metabolických drah bakterie Escherichia coli. Metabolické dráhy zajišťují rozkladem glukózy tvorbu energie v podobě ATP a v přední řadě buněčný růst. Dráhy jsou pevně spjaty a proto regulace glykolýzy nezávisí pouze na jejích vlastních reakcích, ale na celé metabolické síti. Byl navžen jednoduchý optimalizační model chování metabolické sítě a porovnán s výsledky experimentů.
Abstract in different language: Glycolysis is an important part of the metabolic pathways of Escherichia coli. Metabolic pathways ensure by decomposition of glucose production of energy in the form of ATP and in the front row cellular growth. Pathways are tightly linked and therefore regulation of glycolysis depends not only on its own reaction, but on the whole metabolic network. A simple optimization model of metabolic network behavior was designed and compared with experimental results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT.pdfPlný text práce377,99 kBAdobe PDFView/Open
Rezabkova-v.pdfPosudek vedoucího práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Rezabkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.