Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara, Luděk
dc.contributor.authorKoubová, Kristýna
dc.contributor.refereePolák, Aleš
dc.date.accepted2014-06-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:15Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:15Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier59803
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15330
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Mateřská školy ke stavebnímu povolení. Mým úkolem byl návrh stavby, umístění, konstrukční, provozní a dispoziční řešení jednotlivých pater hlavně tak, aby odpovídalo požadavkům kladeným na prostory užívané dětmi předškolního věku. Jedná se o zděnou budovu navrženou z pórobetonových tvárnic YTONG a stropního systému Livetherm betonové stavby Klatovy. Sestavení zatížení a statické posouzení bylo provedeno dle platných norem ČSN EN. Výpočty byly provedeny ručně nebo pomocí programu FIN EC a Microsoft Excel. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCad 2012.cs
dc.format113 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectstatická částcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectLivethermcs
dc.subjectYTONGcs
dc.titleNávrh objektu a zpracování projektové dokumentace Mateřská školacs
dc.title.alternativeDesign of the building and processing of project documentation a kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my bachelor thesis is The design object and processing project documentation kindergarten building permit. My job was structural design, location, constructional, operational and dispositional solution of the floors mainly to match the demands placed on premises used by children of preschool age. It is a brick building constructed of porous concrete blocks YTONG and ceiling system Livetherm - concrete buildings of Klatovy. Static load assessment was performed according to standards ČSN EN. Calculations were performed manually or by using FIN EC and Microsoft Excel. Drawing of the work was done in AutoCAD 2012.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedstatic parten
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedLivethermen
dc.subject.translatedYTONGen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka prace_Kristyna Koubova.pdfPlný text práce5,63 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,68 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce776,27 kBAdobe PDFView/Open
Koubovaprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.