Title: Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001
Authors: Bícová, Kateřina
Sklenička, Josef
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 41-46. ISBN 978-80-261-0304-2.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16108
ISBN: 978-80-261-0304-2
Keywords: řízení činnosti;ISO 9001;plánování;efektivnost;technologický postup
Keywords in different language: control activity;ISO 9001;planning;efficiency;technological process
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na popis inovace řízení a plánování činností a zdrojů při řešení zakázek ve vysokoškolské dílenské laboratoři nebo v prototypové výrobě. Důraz je kladen na kvalitu provedených činností a jejich efektivitu. Oproti klasické podnikové praxi se zde vyskytují mnohá specifika. Tyto specifika znemožňují práci s klasickými směrnicemi pro monitorování a plánování v podniku. Neustálé zlepšování vycházející s požadavků normy ISO 9001 je pro tento příklad stěžejní. Hlavním úkolem je tedy řízení a monitorování činností, čímž se zajistí veškeré informace o probíhajících procesech a vytíženosti zdrojů, jak lidských, tak strojů.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2013 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2015 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bicova.pdfPlný text1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.