Title: Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřících strojů
Other Titles: Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines
Authors: Beránek, Libor
Volf, Luděk
Mikeš, Petr
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-4]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16361
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: souřadnicový měřicí stroj;snímací systém;přejímací zkouška;periodická zkouška
Keywords in different language: coordinate measuring machine;scanning system;acceptance test;periodic test
Abstract: Článek pojednává o přejímacích zkouškách ve smyslu ČSN EN ISO 10 360-2:2010, které specifikuje výrobce souřadnicových měřicích strojů (CMM), používaných pro měření lineárních rozměrů, pro ověření jejich způsobilosti. Pojednává rovněž o periodických zkouškách, které umožňují uživateli v opakovaných časových odstupech ověřit způsobilost CMM. Zkoušky popsané zde jsou použitelné na kartézské CMM s kontaktními snímacími hlavami jakéhokoliv operačního typu v režimu snímání diskrétních bodů.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beranek.pdfPlný text462,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.