Název: Střední povrchová teplota třísky a řezné síly při experimentálním soustružení v režimu HSC
Další názvy: Mean temperature of chip surface and cutting forces on the experimental HSC turning
Autoři: Švec, Jan
Janda, Zdeněk
Fulemová, Jaroslava
Řehoř, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-8]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16396
ISBN: 978-80-7043-934-0
Klíčová slova: HSC;soustružení;řezná keramika;teplota;řezné síly
Klíčová slova v dalším jazyce: HSC;turning;cutting ceramic;temperature;cutting forces
Abstrakt: Příspěvek pojednává o problematice soustružení legované oceli – 58 HRC. Hlavní pozornost byla zaměřena na analýzu střední povrchové teploty třísky, měřené pomocí radiačního pyrometru a pomocí termokamery v souvislosti se silovým zatížením břitu nástroje, osazeného řeznou keramikou (VBD – Toshiba Tungaloy LX11). Cílem příspěvku je konfrontovat výsledky a určit nejvhodnější řezné podmínky z hlediska teplot a řezných sil pro soustružení nástrojových ocelí řeznou keramikou v režimu HSC.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the problems of the turning of the alloy steel - 58 HRC. The main attention is focused on the analysis of force load cutting edge with circle inserts from cutting ceramics (indexible inserts - Toshiba Tungaloy LX11) in relation to the median surface temperature of chips. For the measuring of the temperature the radiation pyrometer was used. The aim is to confront the results and determine the best cutting conditions in terms of cutting forces and temperatures for the turning of tool steel by cutting ceramic in the HSC regime.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svec.pdfPlný text346,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.