Title: Implementace metod průmyslového inženýrství v kontextu řízení lidských zdrojů, jakosti výroby a integrovaných systémů řízení
Authors: Srchová, Marcela
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. 1-6. ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16450
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: plýtvání;podnikové procesy;průmyslové inženýrství;kvalita produkce;řízení lidských zdrojů
Keywords in different language: waste;business processes;industrial engineering;quality of production;human resource management
Abstract: V podmínkách 21. století požadavky zákazníků na kvalitu i dodavatelský servis neustále rostou. Pouze důsledným odstraněním plýtvání ve všech pracovních oblastech jsou podniky schopny jejich požadavky plnit a v budoucnu být krok před konkurencí. Optimalizace dílčích procesů nebo oblastí není dostačující, je nezbytné optimalizovat všechny procesy a organizační jednotky, zejména jejich vzájemnou součinnost. V dnešní době nestačí pouze jednotlivé metody průmyslového inženýrství, je nutné systematicky implementovat celé řady nástrojů, metod, postupů, které cíleně přispívají ke zlepšení kvality, nákladů a dodávek, ovlivňují současnou, ale zejména budoucí výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Příspěvek je zaměřen na identifikaci a analýzu plýtvání v podnikových procesech a jeho vliv na výkonnost podniku v kontextu řízení lidských zdrojů, jakosti výroby a integrovaných systémů řízení.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srchova.pdfPlný text279,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.