Title: Heuristické vyučovací metody v didaktice vysokoškolské výuky
Other Titles: Heuristic teaching methods in the didactics of university education
Authors: Mainz, Denis
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [1-6]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16589
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: vysokoškolské studium;přírodovědné obory
Keywords in different language: university studies;natural sciences
Abstract: Příspěvek je věnován problematice zájmu žáků a studentů o vysokoškolské studium přírodovědných oborů a klade si za cíl charakterizovat heuristické vyučovací metody a konstruktivistické principy vysokoškolské výuky, které by mohly přispět ke zvyšování zájmu o studium nehumanitně orientovaných vysokoškolských oborů.
Abstract in different language: This paper discusses the interests of pupils and students of the university scientific disciplines and it aims to characterize the heuristic teaching methods and constructivist principles of university teaching, which could contribute to increasing interest in the study of non humanities-oriented disciplines at university.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mainz.pdfPlný text570,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.