Název: Učitel odborných předmětů a výukové materiály
Další názvy: Technical education teacher and study materials
Autoři: Pelcerová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [15-19]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16595
ISBN: 978-80-261-0519-0
Klíčová slova: odborné předměty;didaktická pomůcka
Klíčová slova v dalším jazyce: technical education;didactic tool
Abstrakt: Mimořádný zájem zaujímají odborné studie zabývající se nejvhodnějšími technikami, které mohou budoucí učitelé využít ve svých třídách ke konstruktivní reflexi dynamických trendů v oblasti vědy a informačních technologií. Především pro výuku odborných předmětů je reakce na volbu vhodných trendů v oblasti techniky a informačních technologií rozhodující pro kreativní, interaktivní a celkově úspěšné vedení hodin.
Abstrakt v dalším jazyce: There is an extraordinary interest in expert studies about the most appropriate techniques that future teachers might use in their classrooms to engage constructively with dynamic trends in a field of science and information technology. Especially for of science and technical subjects, the response to the need of appropriate form of education and for reflection of actual trends, is crucial for creative, interactive and finally successful lecture leading.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pelcerova.pdfPlný text827,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16595

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.