Title: Grafické zručnosti žiakov základných škôl v predmete technika
Other Titles: The graphical knowledge of the primary school students in technology subject
Authors: Fajnorová, Eva
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [6-15]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16699
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: didaktické techniky;grafická zručnost;základní školy
Keywords in different language: didactic techniques;graphic knowledge;primary schools
Abstract in different language: Práca je obsahovo zameraná na problematiku grafických zručností žiakov základných škôl. Našou snahou bolo zistiť úroveň grafického vyjadrovania sa žiakov základných škôl na prvom stupni primárneho vzdelávania vo všetkých ročníkoch. Dosiahnutú úroveň sme testovali neštandardizovanými didaktickými testami. Pri zostrojení didaktických testov sme vychádzali z platných učebných osnov. Podobné testovanie už bolo realizované na území Slovenskej aj Českej republiky, no rozhodli sme sa zistiť stav grafických zručností žiakov na Slovensku a porovnať tieto zručnosti so žiakmi v Českej republike, pričom testy pre žiakov oboch krajín boli rovnaké.
The work is mainly orientated on the graphical knowledge of the primary school students. We wanted to find out the level of abilities of all students in every class at the primary school in the field of graphical communication. We were testing the achieved level by the means of nonstandard didactical tests. The tests were made from the valid teaching documents. A similar testing was already done on the territory of Slovakia and Czech Republic, but we wanted to check the graphical knowledge of the Slovak students and compare it with the knowledge of the Czech students with the same tests for the students of both countries.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fajnorova_clanek.pdfPlný text409,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.