Title: Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis
Other Titles: Metoda trénování coartikulačních modelů používající dominanční funkce a výběr jednotek pro audio-vizuální syntézu řeči
Authors: Krňoul, Zdeněk
Železný, Miloš
Müller, Luděk
Kanis, Jakub
Citation: KRŇOUL, Zdeněk; ŽELEZNÝ, Miloš; MÜLLER, Luděk; KANIS, Jakub. Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis. In: Proceedings of ICSPL 2006: 7th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2006, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 17-21 September 2006. [Baixas]: ISCA, 2006, p. 585-588. ISSN 1990-9772.
Issue Date: 2006
Publisher: ISCA
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KrnoulZ_2006_Trainingof
http://hdl.handle.net/11025/17108
ISSN: 1990-9772
Keywords: audio-vizuální řečová syntéza;mluvící hlava;coarticulation model
Keywords in different language: audio-visual speech synthesis;talking head;koartikulační model
Abstract: Tento článek prezentuje výsledky trénování koartikulačních modelů použitých v audio-vizuální syntéze české řeči. Dva postupy řešení jsou použity, koartikulační model založený na dominančních funkcích a na výběru vizuálních jednotek. Oba postupy byly trénovány, postup trénování výběru vizuálních jednotek je založen na binárním rozhodovacím stromu. Oba postupy byly objektivně ohodnoceny.
Abstract in different language: This paper presents results of training of coarticulation models for Czech audio-visual speech synthesis. Two approaches for solution of coarticulation in audio-visual speech synthesis were used, coarticulation based on dominance functions and visual unit selection. For both approaches, coarticulation models were trained. Models for unit selection approach were trained by visualy clustered data. These data were obtained using decision tree algorithm. Outputs of audio-visual speech synthesis for both approaches were assessed and compared objectively.
Rights: © Zdeněk Krňoul - Miloš Železný - Luděk Müller - Jakub Kanis
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KrnoulZ_2006_Trainingof.pdfPlný text92,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.