Title: Advances in czech – signed speech translation
Other Titles: Pokroky v překladu mezi češtinou a znakovanou řečí
Authors: Kanis, Jakub
Müller, Luděk
Citation: KANIS, Jakub; MÜLLER, Luděk. Advances in czech – signed speech translation. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2009, p. 48-55. (Lectures notes in computer science; 5729). ISBN 978-3-642-04207-2.
Issue Date: 2009
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KanisJakub_2009_AdvancesinCzech
http://hdl.handle.net/11025/17124
ISBN: 978-3-642-04207-2
Keywords: strojový překlad;znaková řeč;výběr frází
Keywords in different language: machine translation;sign language;phrase extraction
Abstract: Tento článek popisuje pokroky v překladu mezi češtinou a znakovanou řečí. Byla představena nová metoda pro log-lineární výběr frází založená na principu minimální ztráty a bylo provedeno srovnání s dvěma dalšími kritérii. Výkon frázové tabulky získané popsanou metodou byl dále porovnán s dvěma dalšími frázovými tabulkami (ručně a automaticky vybranými). Také bylo představeno nové kritérium pro evaluaci sémantické shody mezi překlady.
Abstract in different language: This article describes advances in Czech - Signed Speech translation. A method using a new criterion based on minimal loss principle for log-linear model phrase extraction was introduced and it was evaluated against two another criteria. The performance of phrase table extracted with introduced method was compared with performance of two another phrase tables (manually and automatically extracted). A new criterion for semantic agreement evaluation of translations was introduced too.
Rights: © Jakub Kanis - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJakub_2009_AdvancesinCzech.pdfPlný text107,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.