Title: Interactive HamNoSys notation editor for signed speech annotation
Other Titles: Interaktivní editor HamNoSys notace pro anotaci znakované řeči
Authors: Kanis, Jakub
Citation: KANIS, Jakub. Interactive HamNoSys notation editor for signed speech annotation. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08): 28-29-30 May 2008. Marrakech: ELRA, 2008, p. 88-93. ISBN 2-9517408-4-0.
Issue Date: 2008
Publisher: ELRA
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/17125
ISBN: 2-9517408-4-0
Keywords: HamNoSys;znakovaná řeč
Keywords in different language: HamNoSys;signed speech
Abstract: Tento článek se zábývá zkušenostmi s anotací znaků znakované řeči a tvorbou doménově specifických slovníků. Tyto slovníky jsou primárně určeny pro použití v systému automatické syntézy znakované řeči. Notační systém založený na HamNoSys notaci byl zvolen jako perspektivní řešení pro tento účel. Byly vytvořeny dva interaktivní editory: SignEditor a SLAPE, které lze použít pro vytváření a editaci slovníků. První je určen pro přímý zápis notačních symbolů, druhý pak pro intuitivnější notaci pomocí grafického rozhraní. Oba editory pak nabízí bezprostřední převod vytvořené notace znaku na 3D animaci avatara. Náš první slovník je z oblasti nádražních informačních systémů a obsahuje v současnosti více než 300 znaků.
Abstract in different language: This paper discusses the practice with an annotation of signs of signed speech and the creation of a domain-specific lexicon. The domain-specific lexicon is primarily proposed for an automatic signed speech synthesizer. The symbolic notation system based on HamNoSys notation has been adopted as a perspective solution for this purpose. We have developed two interactive editors: SignEditor and SLAPE which allow to create and to expand the lexicon. The first one is intended for the direct insertion of notation symbols and the second one is for more intuitive notation trough a graphical interface. The sign notations in both editors can be immediately converted into the avatar animation which is shown in the 3D space. At present, our lexicon contains more than 300 signs. This initial lexicon is targeted to the domain of information systems for train connections.
Rights: © Jakub Kanis - Zdeněk Krňoul
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJakub_2008_InteractiveHamNoSys.pdfPlný text916,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.