Title: CAAFIS: Aplikace na podporu poskytování letištní letové informační služby
Other Titles: CAAFIS: Computer-Aided Aerodrome Flight Information Service
Authors: Váňa, Martin
Advisor: Ekštein, Kamil
Referee: Konopík, Miloslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17864
Keywords: afis;software;podpora afis;poskytování informací letovému provozu;qt quick;qml
Keywords in different language: afis;software;afis assistance;providing airport flight information;qt quick;qml
Abstract: Práce se zabývá vývojem podpůrné aplikace pro letištní letové informační služby (AFIS), jejíž cílem je významně napomoci poskytování této služby. Jsou zde stručně popsány pojmy a pravidla letového provozu. Zmiňují se zde existující softwarová řešení, která jsou však odlišná od navržené aplikace. Dále se zaobírá popisem vlastního návrhu řešení. K realizaci byl použit framework Qt, zejména jeho knihovna Qt Quick pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní pomocí deklarativního jazyka QML. Na závěr jsou uvedeny příklady použití aplikace v typických situacích během radiokorespondence s operátorem AFIS a testovací scénáře, které posloužily k ověření kvality řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the development of software intended to support and significantly improve the service provided by the Aerodrome Flight Information Service (AFIS). First, air traffic rules, acronyms and abbreviations are briefly mentioned, and existing software solutions, which are different from the proposed application, are described. Then it gives a complete description of the proposed solution. The software was implemented using the Qt framework, especially its module Qt Quick, which provides an engine and visual components for creating a graphical user interface using the QML markup language. Finally, examples of the application's use during typical radio communication with an AFIS operator and test scenarios that served to verify the quality of the solution are provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAAFIS.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0193P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce403,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0193P-posudek.pdfPosudek oponenta práce192,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0193P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.