Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPapež, Václav
dc.contributor.authorHavlíček, Ondřej
dc.contributor.refereeJežek, Petr
dc.date.accepted2015-06-15
dc.date.accessioned2016-03-15T08:38:35Z-
dc.date.available2014-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:38:35Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-14
dc.identifier63094
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17881
dc.description.abstractPráce je zaměřena na nový systém, elektronickou zdravotní dokumentaci (EZD), vyvíjený neuroinformatickou skupinou na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Systém je založen na konceptu openEHR, který odděluje popis doménových dat a implementaci pomocí vícevrstvého modelování (generický referenční model a doménově specifické archetypy). Cílem této práce je vytvoření modulu pro EZD, který umožní automatické generování grafického uživatelského rozhraní na základě struktury archetypu. Modul je schopen zpracovat archetypy a vytvořit webové formuláře pro zadávání, editaci a zobrazení dat archetypu. Implementace využívá standardní EHR knihovny openEHR Java libraries a webový framework Vaadin. Druhá část práce se zabývá zdokonalením elektrofyziologických doménových archetypů, kde navrhuje systém pro párování archetypů s odML terminologiemi a řeší automatizaci získávání odML identifikátorů pro dané terminologie.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectopenehrcs
dc.subjectarchetypcs
dc.subjecttemplatecs
dc.subjectguics
dc.subjectelektroencefalografiecs
dc.subjectneuroinformatikacs
dc.subjectodmlcs
dc.subjectvaadincs
dc.subjectzdravotní dokumentacecs
dc.subjectadlcs
dc.subjectdvouvrstvé modelovánícs
dc.titleImplementace openEHR do elektronické<br> zdravotní dokumentacecs
dc.title.alternativeImplementation of openEHR into electronic health recorden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on a new personal electronic health record (EHR) system; i.e. the system which is being developed bellow neuroinformatics research group at the Department of Computer Science and Engineering. The system is based on the \textit{openEHR\textit{}} concept, which allows a separation of domain description and implementation details via two/three layer modelling (generic reference models and domain dependent archetypes). The goal of this thesis is to develop a module for the system, which will handle an automatic GUI generation according to archetype structure. The archetypes are processed and the set of web-based forms for manual data input, edit and view is generated. Implementation itself uses web framework Vaadin and \textit{openEHR Java libraries\textit{}}. Second part of the work deals with the electrophysiology domain archetypes improvement. It proposes the archetypes binding with the odML terminology and it solves an automatic odML terms identification.en
dc.subject.translatedopenehren
dc.subject.translatedarchetypeen
dc.subject.translatedtemplateen
dc.subject.translatedguien
dc.subject.translatedelectroencephalographyen
dc.subject.translatedneuroinformaticsen
dc.subject.translatedodmlen
dc.subject.translatedvaadinen
dc.subject.translatedelectronic health recordsen
dc.subject.translatedadlen
dc.subject.translatedtwo-layer modelingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomathesis.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce373,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce638,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce273,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.