Title: Import 3D informace do GIS při zachování atributové složky na příkladu stavebních objektů
Other Titles: Import 3D information to GIS while preserving attribute field on the example building objects
Authors: Adámek, Petr
Advisor: Jedlička, Karel
Referee: Herman, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17973
Keywords: 3d reprezentace;citygml;3d gis;geodatabáze
Keywords in different language: 3d representation;citygml;3d gis;geodatabase
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na převod 3D dat z prostředí CAD do GIS při zachování atributové složky. V práci jsou popsány reprezentace a datové formáty pro uložení 3D dat, dále pak postupy pro převod dat z CAD do GIS. Na příkladu modelů stavebních objektů je demonstrován pracovní postup převodu z programu SketchUp do geodatabáze.
Abstract in different language: This thesis is focused on the conversion of 3D data from CAD to GIS environment while preserving attribute field. The thesis describes 3D representations, data formats for storing 3D data and procedures for the transfer of data from CAD to GIS. On the example of building objects is demonstrated workflow transfer from the program SketchUp into the geodatabase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Adamek.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Adamek.pdfPosudek vedoucího práce201,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Adamek.pdfPosudek oponenta práce227,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Adamek.pdfPrůběh obhajoby práce47,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.