Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Administrativní budova - Sukova ulice, Plzeň
Other Titles: Design of the object and elaboration of project documentation - Administrative Building - Sukova street, Pilsen
Authors: Holý, Tomáš
Advisor: Novák, Michal
Referee: Böhmová, Renata
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18042
Keywords: administrativní budova;železobeton;stropní deska;sloupy;stěny;obvodový průvlak;základová patka;lehký obvodový plášť
Keywords in different language: administrative building;reinforced concrete;slab;columns;walls;perimeter girder;foundation block;lightweight cladding
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu Administrativní budovy v Plzni. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou Administrativní budovu, která se nachází v Sukově ulici. Stavba je řešena půdorysně do tvaru připomínající písmeno L. V prvním patře budovy se nachází recepce se zázemím, pasáž s menšími obchody, kavárna s barem a technické místnosti zajišťující kompletní provoz budovy. Druhé patro už je věnováno kancelářským prostorám, nachází se v něm několik otevřených prostor pro kancelářskou činnost se zázemím a showroom s vlastním zázemím. Ve třetím patře se pak nachází kancelář ředitele, zasedací místnost a další menší kancelářské místnosti. Konstrukce je řešena jako železobetonový monolitický skelet, stropní železobetonová deska je lokálně podepřena sloupy. V obvodu budovy je provedený železobetonový průvlak. Stabilitu budovy zajišťují železobetonové stěny ve středu a po krajích budovy. Práce se zaměřuje především na statický návrh a posouzení jednotlivých prvků konstrukce. Posuzované nosné prvky jsou stropní deska, sloupy, obvodový průvlak, stěny a základová patka pod sloupy. Dále práce obsahuje zpracování zjednodušené výkresové dokumentace a technické zprávy pro stavební povolení.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with project of administrative building in Plzen as a project documentation for building permit. It's three-storey building without basement, located in Sukova street. The building is designed in the shape resembling the letter L. On the first floor are reception, passage with small shops, cafe bar, and utility room providing building operations. Second floor is dedicated to office premises. There is a few open space for office work and showroom with facilities. On the third floor there is a director's office, meeting room and other smaller office rooms. The structure is designed as a monolithic reinforced concrete skeleton system. Ceiling reinforced slab is locally supported by columns. Perimeter of the building is made of reinforced concrete girder. Reinforced concrete walls in the center and on the edges of the building ensure stability of the building. The aim of this thesis is proposal of dispositional, operational and structural system. The work includes simplified drawings and technical reports for building permit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Holy_2015.pdfPlný text práce8,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holy_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce434,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Holy_oponent.pdfPosudek oponenta práce661,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holy_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.