Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZajíček, Martin
dc.contributor.authorLesová, Hana
dc.contributor.refereePlánička, František
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:45Z-
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:45Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-29
dc.identifier58941
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18068
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem ocelové lávky pro chodce. Protože řešená problematika navazuje na bakalářskou práci z roku 2012, je zde provedeno porovnání původní a současné konstrukce. V souvislosti s tím jsou uvedeny nové designové návrhy lávky. Nově jsou uvažovány i další zatěžovací stavy od náhodných a proměnných účinků, tj. od účinku větru, sněhu, námrazy a vozidla údržby. Cílem předkládané práce bylo navrhnout hlavní nosné prvky lávky s ohledem na Evropské normy používané při návrhu stavebních konstrukcí. Byly realizovány statické výpočty s využitím metody dílčích součinitelů a dynamické, kde byla dělána modální analýza. Předběžné návrhy rozměrů konstrukčních prvků byly provedeny pomocí zjednodušeného 2D modelu. Následný zpřesňující výpočet byl proveden s pomocí 3D modelu.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlávka pro chodcecs
dc.subjecthlavní nosné prvkycs
dc.subjectevropské normycs
dc.subjectmetoda dílčích součinitelůcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.titleNávrh ocelové lávky pro pěšícs
dc.title.alternativeThe steel footdbridge designen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is about footbridge design. Because the work builds on the bachelor thesis of 2012, it includes a description of the design differences compared with those in the undergraduate work. Related on this fact there are given new design sketch of footbridge. The paper describes all load cases that were considered on the footbridge the effect of wind, snow, ice and maintenance vehicle. The aim of this thesis was to devise the main bearing parts of a footbridge with regard to the European Standards which are used for the structural design. Calculations and verification were executed using the partial factor method for static analysis and modal analysis for dynamic calculations. Preliminary proposals of structural elements were made in a simplified 2D model. Subsequent spelling calculation was performed on the 3D model.en
dc.subject.translatedfootbridgeen
dc.subject.translatedmain bearing partsen
dc.subject.translatedeuropean standardsen
dc.subject.translatedpartial factor methoden
dc.subject.translatedfinite element methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana_Lesova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lesova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce423,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lesova_oponent.pdfPosudek oponenta práce595,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lesova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.