Title: Podílové spoluvlastnictví
Other Titles: Co-ownership
Authors: Hejnová, Helena
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18092
Keywords: vlastnictví;spoluvlastnictví;podíl;nedíl;srovnání starého a nového občanského zákoníku;vypořádání;rozdělení věci
Keywords in different language: ownership;co-ownership share;integral;comparison of the old and the new civil code;settlement;a division of things
Abstract: Práce popisuje celkově podílové spoluvlastnictví. Jeho historický vývoj, vznik, práva a povinnosti spoluvlastníků, způsoby záníku a vypořádání. V práci je průběžně prováděno srovnání staré a nové právní úpravy.
Abstract in different language: The work describes the overall co-ownership. Its historical development, creation, rights and obligations of the the venturers way of ending a settlement. The work is carried out continuously comparing the old and the new legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - podilove spoluvlastnictvi.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Hejnova.pdfPosudek vedoucího práce296,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Hejnova.pdfPosudek oponenta práce656,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Hejnova.pdfPrůběh obhajoby práce288,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.