Title: Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku
Other Titles: Unjust enrichment in new Civil Code
Authors: Žihlová, Kateřina
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18113
Keywords: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;nový občanský zákoník;spravedlivý důvod
Keywords in different language: unjust enrichment;civil code;new civil code;rightful reason
Abstract: Práce si klade za cíl předložit ucelené pojednání o institutu bezdůvodného obohacení dle české právní úpravy se stručným přesahem do úpravy bezdůvodného obohacení na úrovni evropského práva soukromého. V práci je předložen rozbor zákonné úpravy, komentářové literatury a relevantní judikatury související s bezdůvodným obohacením. Je zde poukázáno i na rozdíly v nové právní úpravě ve srovnání s úpravou předešlou.
Abstract in different language: The main objective of the thesis "Unjust Enrichment in the new Civile Code" is to provide a complete treatise on legislations related to Unjust Enrichment in the Czech Republic. I processed information found in the legal order of the Czech Republic, commentary literature and judgments and opinions of legal experts in the Czech Republic. This thesis compares the existing legal regulations with the previous ones. I described innovations of regulation and I also analyzed the newly implemented terminology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Bezduvodne obohaceni v NOZ_Katerina Zihlova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Zihlova.pdfPosudek vedoucího práce998,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Zihlova.pdfPosudek oponenta práce798,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Zihlova.pdfPrůběh obhajoby práce297,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.