Title: Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky v České republice a v Řecku
Other Titles: Maintenance obligations between parents and children, ancestors and descendants in the Czech Republic and Greece
Authors: Merksbauerová, Aneta
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18122
Keywords: právo;rodinné právo;mimosmluvní závazky;manželské právo;péče o děti;otcovství;občanské právní vztahy;občanské právo;občanské právo hmotné;nemanželské děti;vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi;výživné;řecká právní úprava výživného
Keywords in different language: law;family law;non-contractual obligations;marriage law;childcare;paternity;civil legal relations;civil law;civil law material;illegitimate children;maintenance obligation between parents and children;child support;alimony;greek legislation maintenance
Abstract: Diplomová práce se zabývá vyživovací povinností mezi rodiči a dětmi a předky a potomky po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Práce srovnává českou a řeckou právní úpravu. Líčí jak obecné znaky vyživovací povinnosti, tak i specifické znaky vzájemné vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi. Práce stručně popisuje historický vývoj vyživovací povinnosti a problematiku se zahraničním prvkem na úrovni mezinárodního a evropského práva.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with maintenance obligation between ancestors and descendants in the Czech Republic after the recodification of civil law. The thesis compares czech and greek legal order. It describes general characteristics of maintenance obligation and the specific features of the obligation. The paper briefly explains the historical development of maintenance obligation and issues with foreign element.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta_Merksbauerova,_Diplomova_prace,_FPR.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Merksbauerova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Merksbauerova.pdfPosudek oponenta práce958,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Merksbauerova.pdfPrůběh obhajoby práce306 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.