Title: Cenné papíry
Other Titles: The securities
Authors: Merenda, Daniel
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Pelech, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18127
Keywords: cenné papíry;pojem cenných papírů;podstata cenných papírů;podoba cenných papírů;evidence cenných papírů;historický vývoj cenných papírů
Keywords in different language: the securities;term of securities;form of securities;origin of securities;legal regulation of securities
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice cenných papírů. Autor této práce se ve třech hlavních kapitolách postupně snaží vypořádat s otázkami týkajícími se pojmu cenných papírů, podstaty a podoby cenných papírů, přičemž vychází z jejich současné právní úpravy.
Abstract in different language: The disertation is split to three main chapters which everyone should describe specific theoretical issues. First one discuss about general term of securities which include their historical process, basic determination of securities in law and new legal regulation of securities in Czech Republic. Second chapter deal with form of securities. The last chapter is concentrate in origin of securities and their different classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace-Merenda.pdfPlný text práce434,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Merenda.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Merenda.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Merenda.pdfPrůběh obhajoby práce291,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.