Title: Právní skutečnosti a právní jednání podle NOZ
Other Titles: Legal facts and legal action according to NOZ
Authors: Vochozka, Petr
Advisor: Vrabec, Josef
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18133
Keywords: právní skutečnost;právní jednání;právní událost
Keywords in different language: legal fact;legal action;legal event
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou právních skutečností a určení základních druhů právních skutečností. Jako základní druhy jsou definovány právní jednání a právní události, se kterými je pracováno v celé práci. Cílem práce je vysvětlení základních pojmů souvisejících s právními skutečnostmi, zhodnocení jak základní instituty právních skutečností fungují či fungovat mají a komparace právní úpravy obsažené v NOZ (z. č. 89/2012) a ObčZ (z. č. 40/1964).
Abstract in different language: This thesis analyzes the legal facts and determine the basic types of legal facts. As the basic type are defined legal action and legal events and with them it´s working in the whole thesis. The main aim of this thesis is to explain basic terms of legal facts, rewiew if the main institutes of legal facts works and comparison of two different legal legal regulation which consist of NOZ (act no. 89/2012) and ObčZ (act. no. 40/1964).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Vochozka, Pravni skutecnosti a pravni jednani podle NOZ, 2015, Pravo.pdfPlný text práce837,04 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Vochozka.pdfPosudek vedoucího práce737,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Vochozka.pdfPosudek oponenta práce884,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Vochozka.pdfPrůběh obhajoby práce277,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.