Title: Elektronický systém pro správu classroom experimentů
Other Titles: Electronic System for Administration of Classroom Experiments
Authors: Štěpánek, Vít
Advisor: Martinčík, David
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18149
Keywords: elektronický systém;MVC model;Java EE;JSP;JSTL;Hibernate;Maven
Keywords in different language: electronic system;MVC model;Java EE;JSP;JSTL;Hibernate;Maven
Abstract: Předložená práce je zaměřena na návrh a implementaci elektronického systému pro správu classroom experimentů. Práce zčásti navazuje na bakalářskou práci Elektronický rezervační systém pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací. V první kapitole je provedena analýza procesů od vypsání experimentu po jeho realizaci, na základě které je v druhé kapitole navržen nový elektronický systém. Systém je implementován ve třívrstvé architektuře a modelu MVC. Jednotlivé komponenty modelu a použité technologie jsou pak představeny ve třetí kapitole. Do systému vstupují celkem tři typy uživatelů - správce systému, experimentátor a student. Návod pro všechny role v systému je popsán v závěru třetí kapitoly. V závěrečné kapitole je zhodnocena provedená pilotáž systému zveřejněného na experimenty.kem.zcu.cz a diskutován další vývoj systému.
Abstract in different language: Presented thesis focuses on design and implementation of The Electronic System for The Administration of Classroom experiments. The thesis partly builds on previous thesis The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis. First chapter presents the analysis of the process of creating the experiment to its realization. The analysis lays the base to design the new electronic system presented in second chapter. System is implemented in three-layer architecture and MVC model. Individual components of the MVC model are presented in third chapter. There are three types of users - a supervisor, an experimentator and a student. System manual for the individual types is presented in the last part of the third chapter. Results, evaluations and future possibilities of the pilot version of the system situated on experimenty.kem.zcu.cz are presented in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stepanek_Vit.pdfPlný text práce9,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stepanek Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce773,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stepanek oponent.pdfPosudek oponenta práce627 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce205,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.