Title: Vliv výše spotřebních daní na spotřebu vybraných komodit
Other Titles: Effect of the amount of excise taxes on consumption of selected commodities
Authors: Dvořák, Tomáš
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Hrušinec, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18176
Keywords: historie daní;daň;spotřební daně;spotřeba vybraných komodit;daň z piva;daň z tabákových výrobků;daň z minerálních olejů;vliv daní na spotřebu
Keywords in different language: taxes history;excise tax;consumprion of selected commodities;tax on beer;tax on tobacco products tax on mineral oils;impact of taxes on consumption
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu výše spotřebních daní na spotřebu vybraných komodit v České republice. Toto zjištění je provedeno na základě statistických údajů a následně na reprezentativním vzorku respondentů prostřednictvím dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the impact of excise taxes on the consumption of selected commodities in the Czech Republic. This finding is made on the basis of statistical data and then on a representative sample of respondents through a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dvorak.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv dvorak.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po Dvorak.PDFPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob dvorak.PDFPrůběh obhajoby práce609,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.