Title: Hodnocení provozu transformátorů VN/NN s regulací napětí pod zatížením
Other Titles: Evaluation of MV/LV OLTC transformer operation
Authors: Struska, Jan
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Mezera, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18814
Keywords: distribuční soustava;regulace napětí;odchylka napětí;transformátor s regulací pod zatížením;obnovitelné zdroje energie.
Keywords in different language: distribution system;voltage regulation;voltage variation;oltc transformer;renewable energy sources.
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na hodnocení provozu transformátoru VN/NN s regulací napětí pod zatížením. Práce se zabývá regulací napětí vyvolanou přítomností obnovitelných zdrojů elektrické energie, kterých v posledních letech přibývá. Nejdříve je popsána transformátorová koncepce, která zahrnuje možnosti regulace napětí v přenosové a distribuční síti a vysvětlení smyslu odstupňování odboček jednotlivých transformátorů. Následující krok spočívá v popsání provozních pravidel distribučních sítí a koncepce regulace s přítomností a bez přítomnosti obnovitelných zdrojů energie. Vlivem těchto zdrojů dochází k překračování hodnot napětí v síti NN. Dále jsou popsány prostředky pro zamezení překračování mezních hodnot napětí dané normou ČSN EN 50160. Na případové studii je ukázáno použití transformátoru VN/NN s regulací pod zatížením a jsou navrženy a porovnány různé varianty nastavení jeho parametrů regulace.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on MV/LV transformers with on-line tap changer (so called OLTC transformers) and the evaluation of their operation. The thesis deals with the voltage regulation in networks with distributed renewable energy sources (RES), whose penetration has been increasing in recent years. Firstly, there is described transformer concept used in the Czech power system. Possibilities of voltage regulation in the transmission and distribution systems as well as purposes of transformer-tap ratio step for transformation points are mentioned. Further, the distribution networks operating rules and the concepts of voltage regulation in networks with and without RES are described. RES installed in LV networks may result in exceeding of voltage variations. Means for exceeding of voltage variations given by the standard EN 50160 are described. The case study demonstrates the use of an OLTC MV/LV transformer and its effect on voltage quality. Different variants of its regulation parameters are adjusted and their effect on voltage quality is compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Struska_final.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062756_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062756_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062756_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.