Title: Používané metody pro plánování a řízení výroby
Other Titles: The methods used for planning and managing in manufacture
Authors: Brandtlík, Jan
Advisor: Šimota, Jan
Referee: Blechová, Šárka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18862
Keywords: DMAIC;ERP;just in itme;Kaizen;kanban;kvalita;logistika;MRP;proces;řízení výroby;six sigma;SWOT;TQM;výroba
Keywords in different language: DMAIC;ERP;just in time;Kaizen;kanban;quality;logistics;MRP;process;production management;six sigma;SWOT;TQM;production
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody pro plánování a řízení výroby, se kterými se lze setkat v elektrotechnických podnicích. Součástí práce je také SWOT analýza vybraných metod a vhodnost jejich zavedení v podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on methods of planning and production control which are used in electical companies. This work also includes SWOT analysis of selected methods and their suitability for implementation into the production process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12B0087P_JAN_BRANDTLIK_POUZIVANE_METODY_PRO_PLANOVANI_A_RIZENI_VYROBY_BP.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062828_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062828_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062828_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.