Title: Aššurnasirpal II.
Other Titles: Ashurnasirpal II.
Authors: Hrdlovičová, Aneta
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19039
Keywords: asýrie;aššurnasirpal ii.;královské nápisy;aššur;aššur-dán ii.;adad-nárárí ii.;tukultí-ninurta ii.;král
Keywords in different language: assyria;ashurnasirpal ii.;royal inscriptions;assur;ashur-dán ii.;adad-nárárí ii.;tukultí-ninurta ii.;king
Abstract: Práce se zabývá králem Aššurnasirpalem II. a jeho vládou. Aššurnasirpal byl považován za jednoho z nejúspěšnějších, ale i nejkrutějších králů v novoasyrské říši. Práce popisuje vládu, územní zisky, vojenské a stavitelské úspěchy, přičemž některé stavitelské úspěchy jsou probrány podrobněji. Také jsou zmíněni předchůdci a nástupci krále Aššurnasirpala. Práce obsahuje popis panovníka. Velmi důležitou část tvoří královské nápisy, které jsou významným pramenem k pochopení a poznání vlády krále Aššurnasirpala.
Abstract in different language: The work is about describing of king Ashurnasirpal II. and his the government. Ashurnasirpal was considered one of the most important but also most cruel kings Neo-Assyrian Empire. The work describes the government, the territorial gains, military and architectural skills, some architectural achievements are discussed in detail. Also are briefly introduced predecessors and successors of king Assurnasirpal. The work introduced person ruler. Very important part of this work are royal inscriptions, which has survived numerous and are a very important source for the understanding and knowledge government of king Assurnasirpal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assurnasirpal-Hrdlovicova.pdfPlný text práce914,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrdlovicova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce192,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hrdlovicova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce216,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrdlovicova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce58,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.