Title: Izraelská bezpečnostní bariéra
Other Titles: Israeli West-Bank Barrier
Authors: Svobodová, Rosalinda
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19043
Keywords: druhá intifáda;bezpečnostní bariéra;zelená linie;checkpoint;izrael;palestina
Keywords in different language: second intifada;security barrier;the green line;checkpoint;israel;palestine
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na popsání izraelské bezpečnostní bariéry. Ve zkratce nastiňuje situaci v Izraeli a Palestině, která výstavbě předcházela. Poskytuje vhled do politických a sociálních problémů, které při stavbě a jejím dokončování vyvstaly. Každý konflikt má dva příběhy, proto bylo úkolem mé bakalářské práce poskytnout ucelený obraz postojů obou stran. Práce je doplněna rozhovory s Izraelci a Palestinci, které zachycují jejich vnímání bariéry, problémy, s nimiž se setkávají a jejich představy o budoucím řešení. Rozhovory, které byly získány na základě vlastního výzkumu, mají za úkol poskytnout čtenáři lidský pohled na každodenní život lidí, žijících v blízkosti bezpečnostní bariéry a podpořit nasbíraná data.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is focused on describing the Israeli security barrier. In summary, it discusses the situation in Israel and Palestine before the building of the barrier. It gives the reader an inside look at the social and political issues that arose during the building and after its completion. Every conflict has two sides, and the goal of my bachelor's paper was to illustrate both sides and so give a complete picture of the conflict. Within the thesis are interviews of Israelis and Palestinians which show their perception of the barrier, the issues they are facing, and their views on possible future solutions to the conflict. These interviews, based on my own field research, have the goal of giving the reader a human view on the everyday lives of the people living close to the security barrier, illuminating the existing data on the barrier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Rosalinda Svobodova.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-R. Svobodova-V.pdfPosudek vedoucího práce322,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-R. Svobodova-O.pdfPosudek oponenta práce254,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-R. Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce106,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.