Title: Ariel Šaron
Other Titles: Ariel Sharon
Authors: Pospíšilová, Miriam
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19045
Keywords: ariel šaron;velitel;válka;arabsko-izraelský konflikt;vojenská služba;premiér;mír;izrael;politika;poslanec izraelského parlamentu
Keywords in different language: ariel sharon;commander;war;arab-israeli conflict;army service;prime minister;peace;israel;policy;deputy of knesset
Abstract: Téma této bakalářské práce je Ariel Šaron. První část této práce popisuje Šaronovu rodinu a klíčové události celého jeho života a to až do jeho smrti v roce 2014. V druhé části práce je formou literární rešerše rozebírán význam osobnosti Ariela Šarona a jeho působení v izraelské armádě a vládě - před, během a po vzniku státu Izrael v květnu 1948. Bakalářská práce popisuje také Šaronovu kariéru a některé kontroverzní události v souvislosti s arabsko-izraelským konfliktem, které se staly během Šaronova působení v izraelské armádě a později i ve vládě. Dále jsou v závěru práce uvedeny rozdílné názory na Ariela Šarona.
Abstract in different language: The topic of my bachelor´s thesis is Ariel Sharon. This thesis describes in the first part his family and the key events from all his life up to his death in 2014. In the second part of this thesis it deals in the form of literary research with the importance of the personality of Ariel Sharon and his activity in the military and in the government of the State of Israel - before, during and after its origin in May 1948. It deals also with Sharon´s career and some of the controversial events in connection with Arab-Israeli conflict, which happened during his activity in the Israeli military and later also in the Israeli government. Further in the end of this bachelor´s thesis there are quoted some opinions on Ariel Sharon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ariel Saron.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-M. Pospisilova-V.pdfPosudek vedoucího práce211,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-M. Pospisilova-O.pdfPosudek oponenta práce244,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-M. Pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.