Title: Vznik a vývoj starobabylonského státu za Chammu-rabiho
Other Titles: Establishment and development of the Old Babylonian state under Hammu-rabi
Authors: Patera, Jan
Advisor: Pecha, Lukáš
Referee: Šašková, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19047
Keywords: Chammu-rabi;starobabylónský stát;Babylónie;Mezopotámie;starověk;politické dějiny
Keywords in different language: Hammu-rabi;old babylonian state;Babylonia;Mesopotamia;ancient history;political history
Abstract: Tato práce se zabývá politickým vývojem a vnitřní strukturou starobabylónského státu za vlády Chammu-rabiho. V rámci popisu historického vývoje je věnována pozornost etnickým a politickým poměrům soudobé Mezopotámie. Popis vnitřní struktury státu se zaměřuje na činnost administrativního aparátu a správu měst. Práce se zakládá na primárních pramenech královské korespondenci a datovacích formulích, doplněných o sekundární prameny.
Abstract in different language: This thesis deals with the political development and the internal structure of the Old Babylonian State under the reign of Hammu-rabi. In the description of the historical development, the attention is paid to ethnic and political situation of contemporary Mesopotamia. The description of the internal structure is focused on the activities of the state administration and the local power. The thesis is based on primary sources the royal correspondence and the year-names, supplemented by secondary sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Patera_Jan.pdfPlný text práce412,97 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-J. Patera-V.pdfPosudek vedoucího práce294,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-J. Patera-O.pdfPosudek oponenta práce448,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-J. Patera.pdfPrůběh obhajoby práce122,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.