Title: Události v Íránu v 80. letech 20. století a jejich pozadí
Other Titles: The affairs in Iran and their background in 80s of 20century
Authors: Mašiková, Gabriela
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19059
Keywords: írán;íránsko-irácká válka;pahlaví;husajn;írán-contra
Keywords in different language: iran;iran-iraq war;pahlavi;husajn;iran-contra
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku íránských dějin 80. let minulého století a podrobněji se soustředí na vybrané tamní konflikty a události. Pojednává jak o problémech mocenského rázu, tak i konfliktech vojenských a politických. Práce značně poukazuje na diplomatické vztahy Íránu a sousedních zemí, především Iráku a v neposlední řadě stanovuje postoj Západu vůči íránskému dění. Práce je psána tak, aby dala co nejlépe čtenáři nahlédnout do části íránské historie a objasnila tak východní události daného období.
Abstract in different language: The Bachalor Thesis is focused on issue of the Iranian history in 80s of the last century and it specializes in local conflicts and affairs. It deals with issues of power, armed conflicts and political scandals. The thesis considerably refers to diplomatic relationships between Iran and neighbouring countries, especially Iraq and at least but not last it specifies the western stand to the Iranian developments. The thesis is written the way so that a reader could look deep inside to the Iranian history. Moreover it clarifies the eastern affairs of the stated epoch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace GM.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Masikova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce123,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Masikova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce213,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Masikova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce65,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.