Title: Babylon jako politické a náboženské centrum Mezopotámie
Other Titles: Babylon as a political and religious center of Mesopotamia
Authors: Štádler, Jakub
Advisor: Pecha, Lukáš
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19268
Keywords: Babylon;náboženství;politika;první tisíciletí před Kristem;Mezopotámie;královské nápisy;Marduk
Keywords in different language: Babylon;religion;policy;first millennium bc;Mesopotamia;royal inscriptions;Marduk
Abstract: Tato práce si klade za cíl zmapovat Babylon jakožto politické a náboženské centrum Mezopotámie. Práce definuje pojem náboženství a vysvětluje důležitost města v Mezopotámii, zaměřuje se na geografické vymezení Babylonu a zejména na základě písemných dokladů se snaží rekonstruovat význam města z hlediska politického a náboženského. Časový rámec sledovaného období je omezen na první tisíciletí před Kristem s přesahy tam, kde je to vhodné. V závěru jsou zhodnoceny dosažené poznatky.
Abstract in different language: Aim of this theses is to map Babylonia as political and religious center of Mesopotamia. Theses defines term religion and explains importance of city in Mesopotamia, it focuses at geographical delimitation of Babylonia and mainly it tries to reconstruct importance of city in political and religious view by written documents. Time framework of studied period is limited to first millennium before Christ with overlaps, where they are efficient. In conclusion reached informations are reviewed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babylon jako politicke a nabozenske centrum Mezopotamie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-J. Stadler-V.pdfPosudek vedoucího práce336,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-J. Stadler-O.pdfPosudek oponenta práce181,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-J. Stadler.pdfPrůběh obhajoby práce132,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.