Title: Bayerische Feste - Geschichte und gegenwärtige Formen des Feierns
Other Titles: Bavarian holidays and celebrations - historical origin of holidays and celebrations and the actual form of their celebration and observance.
Authors: Koukolíková, Jana
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19329
Keywords: ostern;bayern;sitten und bräuche;fest;auferstehung jesu christi;christentum
Keywords in different language: easter;bavaria;customs and traditions;feast;assumption of jesus christ;christianity
Abstract: Cílem práce je představení Velikonoc od vzniku až po současnost a seznámit českého čtenáře se specifiky, která vykazuje daný svátek ve spolkové zemi Bavorsko jakožto častém cíli českých turistů. Součástí práce je glosář výrazů k tématu a přílohová část obsahující obrázky zachycující některé zajímavé bavorské zvyky popsané v práci.
Abstract in different language: The aim of bachelor thesis is to show Easter from origin to the present and make the Czech reader acquainted with the specifics, which show the feast in the federal state of Bavaria as frequent destination of Czech tourists. The bachelor thesis includes a glossary of terms to the topic and pictures showing some interesting Bavarian habits described in the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Koukolikova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Koukolikova.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Koukolikova O.jpegPosudek oponenta práce749,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba-Koukolikova.jpegPrůběh obhajoby práce495,57 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.