Title: Příčiny, průběh a důsledky částečné mobilizace v Československu v květnu 1938
Other Titles: Reasons, Course and Consequences of Partial Mobilization of Czechoslovakia in May 1938
Authors: Adamec, Miroslav
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Tóth, Andrej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19411
Keywords: částečná mobilizace;československá armáda;diplomacie;hrozba války;květen 1938;mimořádná vojenská opatření;obecní volby;SDP;Sudety
Keywords in different language: partial mobilization;czechoslovak army;diplomacy;threat of war;May 1938;extraordinary military measures;municipal election;SDP;Sudetenland
Abstract: Diplomová práce se věnuje příčinám, průběhu a důsledkům částečné mobilizace Československa v květnu 1938. Cílem práce je vytvořit komplexní analýzu daného tématu. Při psaní práce budou využity metoda přímá a chronologická a přístupy analýzy a komparace.
Abstract in different language: This thesis explores the causes, course and consequences of the partial mobilization of Czechoslovakia in May 1938th. The aim is to create a comprehensive analysis of the topic. Writing work will be used direct method and chronological approaches and analysis and comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priciny, prubeh a dusledky castecne mobilizace Ceskoslovenska v kvetnu 1938.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Adamec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce815,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Adamec posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce845,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Adamec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce303,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.