Title: Ozbrojený odpor proti komunistickému režimu v Československu a jeho reflexe v dobových médiích
Other Titles: Armed Resistance against the Communist Regime in Czechoslovakia and its Reflection in Contemporary Media
Authors: Kalabza, Milan
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19414
Keywords: komunismus;politický proces;skupina bratří Mašínů;babický případ
Keywords in different language: communism;political trial;group brother Mašín;case of babice
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá ozbrojeným protikomunistickým odporem v padesátých letch dvacátého století v Československu. Práce hodnotí dobové případy podle současných historiografických zdrojů, v další části pak podle dobových médií.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with armed resistance against the communist regime in Czechoslovakia and its reflection in contemporary media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kalabza.pdfPlný text práce676,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kalabza_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce710,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kalabza_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce180,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kalabza_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce283,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.