Title: Velká Británie a cesta k Suezské krizi
Other Titles: Great Britanin and Way to the Suez Crisis
Authors: Kárník, Jiří
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19416
Keywords: velká británie;gamál násir;anthony eden;izrael;egypt.
Keywords in different language: great britain;gamal nasir;anthony eden;israel;egypt.
Abstract: Tato diplomová práce má za cíl popsat vliv a zahraniční politiku Velké Británie na Blízkém východě. V prvé řadě práce popisuje vývoj po první světové válce až do konce druhé světové války. V druhé řadě práce nabízí pohled na vznik britského sociálního státu, který měl důsledky na pozdější osamostatnění britského mandátu Palestina, z něhož později vystoupil na světlo nový stát Izrael. V poslední části se práce věnuje zhoršení vztahů mezi Velkou Británií a Egyptem a následně práce popisuje cestu k Suezské krizi. Tato práce je tematicky do tří kapitol, které se zabývají vlivem Velké Británie na Blízkém východě. Pro lepší orientaci je práce psána chronologicky a jsou zde zdůrazněny významné události, které měli vliv na britské království a jeho zahraniční politiku.
Abstract in different language: This thesis aims to describe the influence of a foreign policy of Great Britain in the Middle East. Firstly, the thesis describes the development after World War I until the end of World War II. Secondly, the work offers insight into the formation of the British welfare state, which had implications for the future independence of the British Mandate of Palestine, from which later came to light new nation of Israel. The last part deals with the deterioration of relations between Great Britain and Egypt and then work describes the way to the Suez crisis. This work is thematically into three chapters that deal with the influence of Great Britain in the Middle East. For better orientation, the work is written in chronological order and are highlighted significant events that have had an impact on the British Empire and its foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Karnik.pdfPlný text práce793,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Karnik, DP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Karnik_posudek oponenta0001.pdfPosudek oponenta práce912,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Karnik.pdfPrůběh obhajoby práce335,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.