Title: Politické procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propaganda v komunistických médiích
Other Titles: Political Trial against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their Communist Propaganda in the Media
Authors: Kubánková, Zdeňka
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19419
Keywords: komunismus;propaganda;římskokatolická církev;biskupové;řeholníci;kněží;perzekuce;politické procesy;československo
Keywords in different language: communism;propaganda;roman catholic church;bishops;religious;priests;persecution;political trial;czechoslovakia
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá politickými procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propagandou v tehdejších médiích. Hlavní téma je rozděleno do tří základních částí. První kapitola se zabývá bojem státní moci proti biskupům a kapitola je stavěna na studii případu internace pražského arcibiskupa Josefa Berana. Další kapitola se zaměřuje na pronásledování řeholních řádů komunisty a hlavním tématem je zde politický proces "Machalka a spol." Poslední kapitola pojednává o boji státu proti kněžím a tato část textu se opírá především o tzv. "číhošťský zázrak" a "babický případ". V každé kapitole je nejprve uvedený případ hodnocen podle současných historiografických zdrojů a následně je zkoumána propagandy daných případů v dobových médiích. V závěrečné, samostatné kapitole následuje komparace předložených případů a zhodnocení jejich propagandy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the political trials against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their propaganda in the then contemporary media. The central topic is divided into three main parts. The first chapter looks into the struggle of state power against the bishops and is based on the study of the case of the internment of Josef Beran, the then Archbishop of Prague. Next chapter focuses on the persecution of monastic orders by the communist regime; its main concern is the political process "Machalka a spol.". The last chapter of the thesis discusses the struggle of the state against the clergymen and the text itself is based mainly on the so-called "Číhošť miracle" and "Babice case". Each chapter consists firstly of an evaluation of presented case by today's historiographical sources and, subsequently, of research of the propaganda of those cases in communist media. In the final, stand-alone chapter; the comparison of presented cases and evaluation of their propaganda follow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kubankova pdf.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce906,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kubankova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce289,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.