Title: Strategický a hospodářský význam Britského Somálska v éře kolonialismu
Other Titles: Strategic and economic significance of British Somaliland in the era of colonialism
Authors: Nedvěd, Pavel
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19430
Keywords: britské somálsko;somálský poloostrov;sayyid hassan;derviš;winston churchill;kolonie;vojenské expedice;protektorát
Keywords in different language: british somaliland;somaliland peninsula;sayyid hassan;dervish;winston churchill;colony;military expeditions;protektorate
Abstract: Diplomová práce se zabývá Britským Somálskem v období přelomu devatenáctého a dvacátého století. Prostřednictvím historie popisuje jeho strategický a hospodářský význam a to především ve spojení s utvářením britského protektorátu a dlouholetým povstáním Sayyida Hassana. Právě v průběhu tohoto konfliktu se rozhodovalo o budoucnosti Britského Somálska.
Abstract in different language: The focus of the Master's thesis is the British Somaliland at the turn of the nineteenth and twentieth century. The thesis describes its strategic and economic relevance via history especially in the connection with the formation of British protectorate and a longtime uprising of Sayyid Hassan. The future of British Somaliland was being decided precisely during this conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Nedved.pdfPlný text práce311,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nedved, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce821,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nedved, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce856,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nedved.pdfPrůběh obhajoby práce314,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.