Název: Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech
Další názvy: Indicative of camping fiber content in foods and estimate the size of its average income, depending on eating habits
Autoři: Zemanová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Zloch, Zdeněk
Oponent: Richtr, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19705
Klíčová slova: vláknina;spotřeba potravin;příjem vlákniny;prebiotika;civilizační choroby
Klíčová slova v dalším jazyce: fiber;food consumption;intake of fiber;prebiotics;lifestyle diseases
Abstrakt: V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl být problémem, aby každý měl možnost ovlivnit své zdraví. Jednotlivé druhy vlákniny mají společné vlastnosti a schopnosti ovlivnit trávení potraviny v lidském organismu. Vlákninu dělíme na rozpustnou (pektiny, gumy, slizy) a nerozpustnou (celulózy, ligniny). Praktická část práce řeší stanovení obsahu vlákniny v různých druzích potravin. Zhodnocuje průměrný příjem vlákniny u české populace s použitím databáze Českého statistického úřadu spotřeba potravin. Závěr práce vyzdvihuje nutnost zvýšení příjmu vlákniny z ovoce a zeleniny, což příznivě ovlivnujě zdravotní stav naší populace.
Abstrakt v dalším jazyce: Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have common characteristics and ability to influence food digestion in the human organism. Roughage can be divided into soluble (pectins, gums, mucilages) and insoluble (cellulose, lignin). Practical part of the work addresses the determination of roughage content in different kinds of food. Evaluates the average roughage intake among the Czech population using the database of the Czech Statistical Office. End part of the work highlights the need for increased roughage intake from fruits and vegetables, which positively affect the health status of our population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zemanova Stepanka BP Vlaknina.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Zemanova_Stepanka_VBP.pdfPosudek vedoucího práce391,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Zemanova_Stepanka_OBP.pdfPosudek oponenta práce310,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Zemanova_Stepanka_BP.pdfPrůběh obhajoby práce197,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.