Title: Historie Kraslicka - regionální dějiny ve vlastivědě na 1.stupni základní školy
Other Titles: History of Kraslice town
Authors: Wernerová, Gabriela
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19726
Keywords: historie;vlastivěda;Kraslice
Keywords in different language: history;vlastivěda;Kraslice
Abstract: Diplomová práce se zabývá historií města Kraslice a stručnou historií přilehlých obcí. Je rozdělena na teoretickou, praktickou a didaktickou část. Teoretická část diplomové práce pojednává o historii Kraslicka. Zabývá se vývojem názvu a erbu, vysvětluje, kdy a jak došlo k osídlení. Dále se věnuje událostem dotýkajících se města a ovlivňujících jeho pády a rozkvěty. Praktická a didaktická část obsahuje soubor pracovních listů a realizovaných vyučovacích jednotek souvisejících s místem, kde žijeme - Kraslicemi. Součástí teoretické, praktické a didaktické části jsou odkazy na další publikace nebo webové stránky, které pedagogům usnadní výuku vlastivědy na prvním stupni základní školy.
Abstract in different language: This thesis deals with the history of the city rabbits and a brief history of the surrounding municipalities. It is divided into theoretical, practical and didactic portion. The theoretical part of the thesis deals with the history of Kraslice. It deals with the development of the name and coat of arms, explains when and how it came to the settlement. It also discusses the events affecting the city and its influencing crashes and booms. The practical and didactic portion includes a set of worksheets and implemented teaching units related to the place where we live - Easter eggs. The theoretical, practical and didactic parts are links to other publications or websites that teachers facilitate learning geography at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce6,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Wernerova V.pdfPosudek vedoucího práce888,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Wernerova O.pdfPosudek oponenta práce577,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Wernerova P.pdfPrůběh obhajoby práce225,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.