Title: Úlohy astronomické olympiády zadané netradiční formou
Other Titles: Job astronomical olympic entered unconvetional format
Authors: Zajaczkowská, Anna
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19822
Keywords: astronomická olympiáda;netradiční úlohy;křížovky;tajenky
Keywords in different language: astronomical olympics;unusual job;crossword;puzzle
Abstract: Diplomová práce se zabývá fyzikálními úlohami zadanými netradičně. Práce popisuje historii AO, statistiky, úlohy z minulých let a návrh na jednotlivé úlohy. V první části diplomové práce jsem se zaměřila na historii a statistiky astronomické olympiády a úlohy z minulých let. V druhé části jsem se zaměřila na vlastní tvorbu nových úloh pro další ročníky a jejich řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with physical tasks specified unconventionally. Describes the history of AO, statistics, problems in recent years and the proposed individual tasks. Describes the history of astronomy olympiad, statistics, problems in recent years and the proposed individual tasks. In the first phase of the thesis, I focused on the history and statistics of the astronomy olympiad and astronomical problems from previous years. In the second part I focused on creating its own new tasks for the next years and their solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AZ diplomka.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zajaczkowska hodnoceni131.pdfPosudek vedoucího práce517,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zajaczkowska opon121.pdfPosudek oponenta práce456,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zajaczkowska protokol132.pdfPrůběh obhajoby práce208,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.