Title: Vznik Československé republiky v českém a německém plzeňském tisku
Other Titles: The Fondation of Czechoslovak Republic in the Czech and German Pilsen Press
Authors: Muhová, Anna-Marie
Advisor: Stočes, Jiří
Referee: Salcmanová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19835
Keywords: vznik československa;plzeň;pilsner tagblatt;český deník.
Keywords in different language: the born of the czechoslovakia;pilsen;pilsner tagblatt;český deník
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Vznik Československa v českém a německém plzeňském tisku. V teoretické části jsem se nejdříve zabývala popisem vzniku Československa, tedy událostmi, které vzniku tohoto státu předcházely, dále říjnem 1918 a nakonec samotným 28. říjnem, tedy dnem, kdy byla vyhlášena Československá republika. V další kapitole jsem čtenářům přiblížila historii Plzně, tedy nejdůležitější události jednotlivých století. V praktické části jsem se zabývala porovnáním dvou deníků, které v roce 1918 vycházely v Plzni. Jednalo se o česky psaný Český deník a německy psaný Pilsner Tagblatt.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is designated The born of the Czechoslovakia in Czech and German Pilsner Press. It is composed of two parts theoretical and practical. In the first, I was involved in the born of the Czechoslovakia. In this part is described happening before the state creation, happening in October 1918 and the last part of this chapter is about 28th October 1918 the born of the state. The second charter of the theoretical part is dedicated to history of Pilsen, to the most important events of ceturies. In the practical part I was involved to the various journals, in which I was looking for articles about the creation of Czechoslovakia. For my thesis I have chosen two sources, Pilsner Tagblatt in German and Český deník in Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Muhova.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Muhova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Muhova_op.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Muhova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce409,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.