Title: Integrovaná psychoterapie
Other Titles: Integrated psychotherapy
Authors: Matoušková, Andrea
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1989
Keywords: integrovaná psychoterapie;Ferdinand Knobloch;sociální změna;skupinové schéma;metoda ideálního otce a ideální matky
Keywords in different language: integrated psychotherapy;Ferdinand Knobloch;social change;group schema;method of ideal father and mother
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem integrace v psychoterapii, jenž se stalo, jedním z nejvýznamnějších témat posledních dekád vývoje psychoterapie. Zaměřuje se hlavně na integrovanou psychoterapii prof. Ferdinanda Knoblocha, který ji v České republice vytvářel od roku 1940. Svým přístupem předběhl vývoj psychoterapie o několik desítek let. Specifickým a stěžejním úkolem této práce je formulovat metodu ideálního otce a matky, která nebyla dosud systematicky popsána. Předmětem zkoumání empirické části se stal videozáznam psychoterapeutické práce prof. Ferdinanda Knoblocha v Kanadě v Day House. Záznam obsahuje úsek terapie s mladou ženou, kde byla použita již zmíněná metoda. Pozornost při výzkumu byla upřena na proces změny na straně pacientky, terapeutovo působení a jejich vzájemnou interakci. Závěry vyplývající z této práce jsou uvedeny v diskusi.
Abstract in different language: This presented diploma thesis deals with integration in psychotherapy. This topic has become one of the most significant in recent decades of psychotherapy evolution. This thesis is mainly focused on integrated psychotherapy of Professor Ferdinand Knobloch, which was created in 1940 in the Czech Republic. By his own attitude, he skipped the evolution of psychotherapy over many decades. The specific and very important task of this thesis is to set the method of ideal father and mother, which has not been systematically described so far. The goal of the empiric research was an analysis of a video of psychotherapeutic work of Professor Ferdinand Knobloch in Canada at Daily House. The record contains part of the therapy with a young lady, where the mentioned therapy was used. The thesis is focused on the process of change on the patient´s side, on actions of the therapist and on the interaction between them. The conclusions are presented in the discussion section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Matouskova.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,23 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce294,57 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.