Title: Deprese u dospívajících
Other Titles: Depression by the adolescents
Authors: Duháčková, Markéta
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19902
Keywords: deprese;etiologie depresí;příznaky depresí;dospívání;sebeposuzovací stupnice deprese podle zunga;posuzovací stupnice tíže deprese phq - 9
Keywords in different language: depression;etiology of depression;symptoms of depression;adolescence;zung's self-rating depression scale sds;patient health questionnaire phq 9
Abstract: Naše diplomová práce s názvem Deprese u dospívajících se zabývá problematikou depresivního onemocnění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabýváme vymezením deprese, její historií a diagnostikou a také příčinám vzniku deprese. Dále se zaměřujeme na jednotlivé typy deprese a její léčbu, a to především v rámci farmakoterapie a psychoterapie. Samostatná kapitole je věnována období dospívání a jeho důležité roli v této problematice. V praktické části se zabýváme vyhodnocením a výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo sto dospívajících chlapců a dívek.
Abstract in different language: Our thesis entitled Depression by the Adolescents deals with the depressive illness. The work is divided into theoretical and practical part. In the the theoretical part deals with the definition of depression, its history and diagnostics as well as the causes of depression. In the next chapters we focus on the different types of depression and the treatment of depression, especially in the context of pharmacotherapy and psychotherapy. Separate chapter the theoretical part deals with the characteristics of adolescence and its important role in this issue. In the practical part we deal with the evaluation and the results of the survey, which hundred teenage boys and girl took part in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Duhackova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Duhackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce235,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Duhackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce360,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Duhackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.