Title: Deprese u adolescentů
Other Titles: Adolescent Depression
Authors: Klímová, Tereza
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19909
Keywords: deprese;dospívání;psychická porucha
Keywords in different language: adolescence;depression;mental disorder
Abstract: Diplomová práce s názvem Deprese u adolescentů se zabývá problematikou depresivního onemocnění u dospívajících. Práce se zaměřuje na vymezení definice deprese a to především na klasifikaci depresivního syndromu, jeho příčiny a symptomy v rovině psychické, somatické a behaviorální. Představeny jsou především ty oblasti vývoje v období adolescence, které na dospívajícího kladou zvýšené nároky nejen po fyzické, ale především po psychické stránce, které mohou dát prostor pro vznik depresivního onemocnění. V této souvislosti zaměříme pozornost na specifika příznačná pro adolescentní depresi. Cílem výzkumu je mapování výskytu deprese u vybrané skupiny adolescentů prostřednictvím dotazníkové metody konkrétně standardizovaných dotazníků CDI a MHQ. Hodnocení a analýza získaných údajů je provedena nejen ve svém souhrnu, ale i odděleně podle intersexuálních rozdílů.
Abstract in different language: Our thesis entitled Adolescent Depression deals with the depressive disorder by the adolescents. We are dedicated to the classification of the depressive syndrom, its causes and symproms in the menatal, somatic and behavioral dimension. We focus on the specifics of the adolescent depression. In the practical part, we deal with the evaluation and the results of the survey done through CDI and MHQ questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Klimova 2015.pdfPlný text práce885,78 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Klimova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Klimova - oponent.pdfPosudek oponenta práce356,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Klimova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.