Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandra
dc.contributor.authorŽižková, Veronika
dc.contributor.refereeNovotná, Lenka
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:16Z
dc.date.available2009-11-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:16Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-18
dc.identifier37213
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1990
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na kvalitu životu ve stáří. Práce samotná se skládá ze dvou částí - z části teoretické a části praktické. Teoretická část pojednává o základní problematice tohoto pojmu, vysvětluje význam kvality života a vymezuje modely měření. Zaměřuje se také na stárnutí a jeho vliv na člověka. Praktickou část tvoří výzkum získaných informací o kvalitě života ve stáří. Vzorek respondentů je tvořen dvěma skupinami. Jedná se o seniory z domů s pečovatelskou službou a o seniory z vlastních domácností. Pozornost byla věnována i rozdílnosti jednotlivých oblastí subjektivní kvality života mezi těmito skupinami. Informace byly získány za pomoci vlastního dotazníku se škálovými otázkami. Tyto otázky jsou rozděleny do pěti skupin, přičemž se každá skupina zabývá konkrétní oblastí kvality života.cs
dc.format111 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectvýznam kvality životacs
dc.subjectmodel měřenícs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectvliv stárnutí na člověkacs
dc.titleKvalita života u populační skupiny stářícs
dc.title.alternativeQuality of life in old ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Dissertation is focused on quality of life in old age. This thesis itself consists of two parts - the theoretical and practical. The theoretical part discusses the fundamental problems of the term; it explains the importance of quality of life and identifies models of measuring. It is also focused on aging and its impact on a human. The practical part includes research information gathered on quality of life in old age. The sample of respondents is composed of two groups. First, seniors living in day care homes and second, seniors living in own homes. Attention was also paid to differences of individual spheres of subjective quality of life among these groups. Information obtained through own questionnaire with scale of questions. These questions are divided into five groups, with each group deals with specific areas of quality of life.en
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedimportance of quality of lifeen
dc.subject.translatedmodel of measuringen
dc.subject.translatedagingen
dc.subject.translatedaging and its impact on humanen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZIZKOVA_VERONIKA.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,51 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,16 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.