Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandra
dc.contributor.authorSvobodová, Sandra
dc.contributor.refereeMiňhová, Jana
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:33Z-
dc.date.available2013-12-10cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:33Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19910
dc.description.abstractTématem diplomové práce je syndrom vyhoření u učitelů. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pozornost zaměřena nejdříve na stres, který se syndromem vyhoření značně souvisí. Další kapitola je věnována syndromu vyhoření, konkrétně vymezení pojmu, stanovení příčin vzniku, projevům a také prevenci. Pozornost je dále zaměřena na učitele, zejména na osobnost učitele, jeho pracovní činnosti, role a očekávání. Teoretickou část završují přehledové studie, zaměřené na syndrom vyhoření, které doplňují naše dosavadní poznatky. Ve druhé části práce prakticky přistupujeme k syndromu vyhoření a ze získaných dat z dotazníkového šetření analyzujeme stav učitelů na základních a středních školách. Následuje komparace výsledků a celkové shrnutí.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrescs
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectosobnostcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectprofesecs
dc.subjectprevence.cs
dc.titleSyndrom vyhoření u učitelůcs
dc.title.alternativeBurn-out syndrome by teachersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with burnout syndrome amongst teachers. This piece of work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the focus is directed on stress, which is strongly related to burnout syndrome. Another chapter is devoted to burnout syndrome, specifically the definition of the term, the causes of syndrome appearance, symptoms and prevention. This work is also focused on teachers, especially on their personality, job contents, roles and expectations. The theoretical part is concluded by summarizing surveys focused on burnout syndrome. In the second part there is practical approach to burnout syndrome and from the data gained from the surveys we analyses the status of teachers in elementary and secondary schools. After that there is the comparison of the results and complete summary.en
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedburnouten
dc.subject.translatedpersonalityen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedprofessionen
dc.subject.translatedprevention.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - SANDRA SVOBODOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svobodova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svobodova - oponent.pdfPosudek oponenta práce383,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svobodova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.