Title: Názvy oděvních doplňků v ruštině (obuv, pokrývky hlavy aj. - výběrově)
Other Titles: Names in Russian clothing accessories (shoes , headgear and others. - Selective )
Authors: Roučková, Soňa
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19921
Keywords: historie odívání;oděvní doplňky;vývoj odívání;ruské oblečení;obuv;pokrývky hlavy;frazeologie
Keywords in different language: history;clothing;clothing accessory;development of clothing;russian clothing;shoes;phraseology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aktuální slovní zásobou v odívání. Jejím cílem je představit některé názvy oděvních doplňků, popis vývoje slovní zásoby a proměny významů slov. Oděvní doplňky mají velký význam v historii společnosti, mohou charakterizovat danou osobu a vyjadřují tedy osobitý styl jedince. Bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol, první kapitola je věnována exkurzu do historie odívání. První podkapitola se zabývá etapami ve vývoji odíváni. Druhá kapitola je věnována oděvním doplňkům a jejich významu v odívání celkově. V první části jsou charakterizovány oděvní doplňky tradičního ruského oblečení a v další části jsou vysvětleny používané výrazy. Poslední část je věnována lingvistickým aspektům zkoumaného tématu. Součástí je také rusko-český slovníček.
Abstract in different language: The theme of this thesis is to characterize the current vocabulary in the sphere of garment accessories in contemporary Russian language. The work consists of two chapters. The first describes the roots of clothing accessories, depending on how developed clothing. Special attention is devoted to the characteristics of typical Russian clothing accessories. The second chapter is analyzed in detail vocabulary in footwear, including typical Russian footwear are selectively described other fashion accessories. The last subchapter analyzes the vocabulary of linguistic terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Rouckova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Rouckova - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce767,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Rouckova.pdfPrůběh obhajoby práce235,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.