Title: Černobyl
Other Titles: Chernobyl
Authors: Beranová, Kateřina
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19923
Keywords: černobyl;černobylská havárie;jaderná elektrárna;jaderná energie;životní prostředí;důsledky
Keywords in different language: chernobyl;chernobyl accident;nuclear power plant;nuclear energy;environment;consequences
Abstract: Hlavním cílem práce je charakteristika noci, kdy došlo k největší jaderné havárii, situace po havárii a její důsledky zdravotní, ekologické a sociálně- ekonomické. Práce se dále zabývá jadernými elektrárnami Ruska, Ukrajiny a světa, jejich historické hledisko i nynější perspektiva. Dále je pozornost věnována území zasaženému havárií, které je rozděleno na Černobylskou uzavřenou zónu, červený les, nejvýznamnější obce v okolí Černobylu a území Evropy. V dalších kapitolách se nachází informace o České republice ve spojitosti s Černobylem a také vliv černobylské katastrofy na kulturu. V závěru práce je přiložen rusko-český slovník a obrazové přílohy.
Abstract in different language: The main goal of this work is to characterize the night, when the largest nuclear accident happened, the situation after the accident and its health, environmental and social-economic consequences. The thesis also deals with nuclear power plants of Russia, Ukraine and the world in their historical and current perspective. Attention is also paid to the territory that was affected by the accident, which is divided into the Chernobyl exclusion zone, red forest, the most important villages around the Chernobyl and the territory of Europe. In subsequent chapters, there is information about the Czech Republic in connection with Chernobyl and influence of the Chernobyl disaster on culture as well. The conclusion of the thesis is accompanied by a Russian-Czech dictionary and some image attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos BP Beranova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos BP Beranova Pesk opon.pdfPosudek oponenta práce837,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Beranova.pdfPrůběh obhajoby práce180,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.